[VIOS] Khay hành lý gập gọn

[VIOS] Khay hành lý gập gọn

Giá từ: VNĐ

– Giúp tổ chức phía sau xe theo thứ tự. Phân loại các mục để dễ tìm hơn.

– Làm bằng vật liệu ô tô, chống cháy, dễ lắp đặt, sẵn sàng gấp lại khi không sử dụng.