[VIOS] Bọc phanh tay bằng da viền chỉ đỏ

[VIOS] Bọc phanh tay bằng da viền chỉ đỏ

Giá từ: VNĐ

• Làm bằng da và được trang trí bằng chỉ đỏ

• Làm tăng thêm tính thể thao bên trong xe

• Tạo cảm giác nhẹ nhàng hơn so với cách cầm phanh tay thông thường.