[FORTUNER] Che nắng có ngăn để đồ

[FORTUNER] Che nắng có ngăn để đồ

Giá từ: VNĐ

Có thể đựng các vật dụng nhỏ trong khoang hành khách như đĩa CD, kính, điện thoại di động, bút, danh thiếp, v.v.